« »

Uuttukyyhky (Columba oenas)

SV: Skogsduva, EN: Stock Dove

kuva tästä lajista

Uuttukyyhky on eteläinen laji, jonka levinneisyys painottuu Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Suomessa se esiintyy levinneisyytensä pohjoisrajalla. Pesimäkanta on keskittynyt etenkin Lounais-Suomeen, mutta pesiviä pareja tavataan myös Kaakkois-Suomessa sekä Pohjanlahden rannikkoseutua pitkin aina Ouluun asti. Keski-Suomen sisämaassa laji on jo harvinainen. Uuttukyyhkyn pesii maatalousympäristössä, missä ruokailualueet sijaitsevat pelloilla ja pesä metsänreunan tai saarekkeen puun kolossa tai pöntössä.

Uuttukyyhkykanta on taantunut pohjoisessa jo pitkään, ja kannanlaskun on arvioitu alkaneen jo 1900-luvun alkupuolella. Linjalaskentojen perusteella kanta taantui aina vuosituhannen vaihteeseen asti, mutta tämän jälkeen on tapahtunut elpymistä. Nykykannan koko lienee lähes samansuuruinen kuin 1980-luvun puolivälissä. Uuttukyyhkyn pesimäkanta luokitellaan nykyään positiivisen kannankehityksen myötä elinvoimaiseksi. Kokonaisparimäärä on noin 4 000 parin luokkaa.

Kannan taantuminen ei näy tuoreimmassa atlaksessa, ja kolmannessa atlaksessa uuttukyyhky havaittiin jopa useammalla ruudulla kuin kahden ensimmäisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa. Uuttukyyhky näyttääkin laajentaneen levinneisyyttään etenkin Satakunnan ja Pohjanmaan rannikkoalueella. Tiheimmän kannan alueella Lounais-Suomessa levinneisyys näyttää pysyneen samanlaisena.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma2436,3 %
Todennäköinen2145,5 %
Mahdollinen2646,8 %
Yhteensä72118,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta