« »

Turturikyyhky (Streptopelia turtur)

SV: Turturduva, EN: Turtle Dove

kuva tästä lajista

Turturikyyhkyn levinneisyys kattaa huomattavan osan Eurooppaa sekä osia Länsi-Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta. Suomessa turturikyyhky on harvinainen pesimälaji lähinnä maan kaakkoisosissa. Sen pesimäalueet sijaitsevat maatalousympäristössä, ja pesä on tyypillisesti pellon reunapuissa.

Turturikyyhkyn tiedetään harhautuneen Suomeen jo 1800-luvun lopulla, mutta runsaammin se levisi Suomeen vasta 1970-luvulla. Ensipesintä varmistettiin 1979, ja vaikka pesintöjä varmistettiin tämän jälkeen, alkoivat vuosittaiset yksilömäärät laskea 1980-luvulta alkaen vakioiduilla muutontarkkailupaikoilla. Nykykannan kooksi on arvioitu noin viisi paria, kun 1980-90-lukujen taitteessa kannanarvio oli vielä 70 paria. Turturikyyhky onkin luokiteltu Suomen tuoreimmassa uhanalaisuusarviossa äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Turturikyyhkyn väheneminen liittynee laajempaan, lähes koko Euroopan alueella tapahtuvaan taantumiseen.

Turturikyyhkyn taantuminen näkyy erittäin hyvin kolmannessa pesimäatlaksessa. Kokonaisruutujen määrä on pudonnut jokaisessa atlaksessa. 1970-luvulla laji havaittiin 130 ruudussa, 1980-luvulla lähes 90 ruudussa ja 2000-luvulla laji havaittiin pesimäaikaan vain 30 ruudussa. Kolmannessa atlaksessa pesintää ei varmistettu yhdessäkään ruudussa, kun aikaisemmissa atlaksissa pesintöjä oli todettu kahdessa ja viidessä ruudussa. Havainnot painottuvat edelleen maan kaakkoisosiin. Mikäli nykysuuntaus jatkuu, voi turturikyyhky kadota Suomen pesimälajistosta lähivuosien aikana.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma00 %
Todennäköinen80,2 %
Mahdollinen220,6 %
Yhteensä300,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa