« »

Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)

SV: Turkduva, EN: Collared Dove

kuva tästä lajista

Turkinkyyhky on levinnyt laajalle alueelle Aasiaa, Etelä-Eurooppaa sekä Pohjois-Afrikkaa. Laji on lisäksi istutettu Pohjois-Amerikkaan. Suomessa turkinkyyhky on harvalukuinen, lähinnä länsirannikon alueella esiintyvä, laji joka levittäytyi Suomeen 1960- ja 70-lukujen aikana. Ensimmäinen pesintä varmistettiin Vaasassa 1966, ja pysyvämpi kanta on maassamme ollut 1970-luvulta lähtien. Turkinkyyhky pesii ihmisasutusten liepeillä, tyypillisimmät pesimäalueet ovat maaseutu- tai taajamien omakotitaloasutusta.

Turkinkyyhkyn pesimäkanta on ollut 1970-luvulta lähtien pienoisessa kasvussa, vaikka paikallisesti useat vielä 1990-luvulla useampien kymmenien yksilöiden populaatiot ovat lähes kadonneet kokonaan 2000-luvulla. Suomen pesimäkannan nykykooksi on arvioitu noin 150 paria, ja laji on tuoreimmassa uhanalaisuusarviossa luokiteltu vaarantuneeksi pienen populaatiokoon takia.

Turkinkyyhkyn runsastuminen näkyy tuoreimman atlaksen aineistossa hyvin. Kokonaisruutujen määrä lähes kaksinkertaistui kahden ensimmäisen atlaksen yhteisaineistoon verrattuna, ja varmistettujen pesintöjenkin määrä kasvoi noin kolmanneksella. Eniten levinneisyys näyttää tihentyneen aikaisempiin atlaksiin nähden Varsinais-Suomesta Ouluun ulottuvalla rannikkoalueella. Pohjoisin varmistettu pesintä on Torniosta kesältä 2009.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma381 %
Todennäköinen751,9 %
Mahdollinen962,5 %
Yhteensä2095,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa