« »

Tundraurpiainen (Carduelis hornemanni)

SV: Snösiska, EN: Arctic Redpoll

kuva tästä lajista

Tundraurpiainen on pohjoisen tundran ja tunturikoivikkovyöhykkeen pesimälaji halki Euraasian ja Pohjois-Amerikan.  Suomessa laji pesii normaalisti nimensä mukaisesti vain Tunturi-Lapissa, vaikka pesimäaikaan sitä voi satunnaisesti tavata etelämpänäkin.

Tundraurpiaisen kannanvaihtelut tunnetaan huonosti, sillä sen määrittäminen on opittu paremmin vasta viime vuosikymmeninä eikä sen lajistatuskaan ole aina ollut yhtä selkeä. Varovainen pesimäkannanarvio on 2 000–10 000 paria, mutta arvioon sisältyy paljon epävarmuutta, koska lentäviä tai etäällä havaittuja yksilöitä ei voi erottaa maastossa tavallisesta urpiaisesta. Tämän takia tundraurpiainen havaitaan tyypillisesti linjalaskennassa pääsaralla. Kannan arvioidaan olevan elinvoimainen.

Tundraurpiainen on runsastunut huomattavasti atlasten aikana, mutta tämä johtuu todennäköisesti huomattavassa määrin parantuneesta lajintuntemuksesta. Levinneisyys painottuu aikaisempien atlasten mukaisesti Käsivarren ja Päälaen pohjoisosiin. Eteläisemmät havainnot voivat koskea myöhäisiä kevätmuuttajia tai satunnaisia pesijöitä. Sekapesinnät urpiaisen kanssa eivät ole epätavallisia.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma70,2 %
Todennäköinen80,2 %
Mahdollinen591,5 %
Yhteensä741,9 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa