« »

Tukkakoskelo (Mergus serrator)

SV: Småskrake, EN: Red-breasted Merganser

kuva tästä lajista

Tukkakoskelo on näyttävä melko isokokoinen sorsalintu, jonka levinneisyys kattaa koko Suomen. Se suosii sisämaassa karuja, mieluiten kirkasvetisiä järviä, ja etenkin Pohjois- Suomessa jokia. Tukkakoskeloita pesii myös merialueilla ja rannikolla, reheviä ruohostolahtia lukuun ottamatta. Parit pesivät monesti melko lähellä toisiaan, ja joskus tukkakoskelon löytää pesivänä myös lokkiyhdyskunnasta.

Isokoskelon tapaan tukkakoskelon pesimäkanta on viime vuosikymmenten aikana taantunut: 1990-luvun lopulla parimääräksi arvioitiin 30 000–40 000, mutta uusin arvio v. (2006–2009) on 25 000–35 000 paria. Uusimmassa eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa v. 2010 tukkakoskelo määriteltiin silmälläpidettäväksi, kun se vielä aiemmassa arvioinnissa (v. 2000) oli luokiteltu elinvoimaiseksi. Taantumisen syitä ei tiedetä.

Tukkakoskelon levinneisyysalueessa näkyy melko vähän muutoksia verrattaessa uuden atlaksen karttaa kahden edellisen atlaksen yhdistettyyn karttaan. Esiintymisruutujen määrä on vähentynyt vain noin sadalla. Merkittävää on kuitenkin se, että varmojen pesintöjen ruutumäärä on vähentynyt n. 250 ruudulla, vaikka uudessa atlaksessa atlasruudut ovat keskimäärin paremmin kartoitettuja kuin kahdessa edellisessä atlaksessa yhteensä.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma75919,6 %
Todennäköinen43911,4 %
Mahdollinen57815 %
Yhteensä177646 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa