« »

Tervapääsky (Apus apus)

SV: Tornseglare, EN: Swift

kuva tästä lajista

Tervapääsky on laajalle Euraasiaan ja Pohjois-Afrikkaan levinnyt laji. Sen levinneisyys kattaa lähes koko Suomen aivan pohjoisinta Lappia lukuunottamatta. Alun perin tervapääskyt ovat pesineet metsien ja erämaiden tikankoloissa, mutta nykymaailmassa valtaosa kannasta pesii rakennetussa ympäristössä, pöntöissä ja rakennusten koloissa. Tervapääsky pesii usein yhdyskunnissa, ja eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa tiheydet voivat olla todella korkeita, jopa useita satoja pareja neliökilometrillä.

Urbaanissa ympäristössä tervapääskyn pesinnän toteaminen on yleensä helppoa koloihin lentävien lintujen perusteella, mutta tarkkojen parimäärien laskeminen voi olla isoissa kolonioissa hyvinkin hankalaa. Erämaatervapääskyjen pesinnän varmistaminen on puolestaan huomattavasti vaikeampaa, jos pesäpuuta ei löydä. Tervapääskyn pesimäkannan tiedetään kasvaneen 1900-luvun ensimmäisen puoliskon ajan, ja kanta on nykyäänkin kaiken kaikkiaan elinvoimainen. Kuitenkin linjalaskenta-aineiston perusteella kanta on pikkuhiljaa taantunut 1980-luvun alukupuolelta 2000-luvun puoliväliin tullessa. Linjalaskentojen tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua pienellä varauksella lajin oikukkaan havaittavuuden takia. Erämaapesijöiden määrän epäillään vähentyneen viimeisten vuosikymmenten aikana kolopuiden vähenemisen myötä. Arvio nykykannan koosta on 30 000–50 000 paria.

Lintuatlaskartoituksen perusteella tervapääskyn levinneisyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia nykyatlaksen ja edellisten atlasten välillä. Kuten 1970- ja 1980-luvun yhdistetyssä aineistossa, lajista on pesintään viittavia havaintoja noin 3 000 atlasruudusta, ja aukkoisin levinneisyysalue on pohjoisessa ja itäisessä Suomessa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma132434,3 %
Todennäköinen70318,2 %
Mahdollinen81521,1 %
Yhteensä284273,5 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa