« »

Telkkä (Bucephala clangula)

SV: Knipa, EN: Goldeneye

kuva tästä lajista

Telkkä on Suomessa yleinen ja runsaslukuinen kokosukeltajasorsa, jonka levinneisyysalue ulottuu eteläisimmästä sisäsaaristosta pohjoisimpaan Tunturi-Lappiin. Telkkä on pesimäympäristönsä valinnassa hyvin joustava, oikeastaan kaikentyyppiset vesistöt kelpaavat, tosin ulkosaariston karuilla seuduilla lajia harvemmin tavataan. Ruohostoiset matalat järvet, lahdet ja joenpoukamat ovat mieluisinta pesimäympäristöä. Telkkä pesii koloon/onkaloon, ja luonnonkolojen lisäksi se pesii mieluusti myös ihmisen tarjoamaan pönttöön. Pesäpaikka voi sijaita kaukanakin vesistöstä, ja pesän jätettyään poikaset vaeltavat pitkiäkin matkoja päästäkseen veteen.

Maamme telkkäkanta on pysynyt melko vakaana viime vuosikymmenet. Vuosina 2006–2009 telkkäkannan kooksi arvioitiin 170 000–220 000 paria. Telkän levinneisyydessä ei liioin ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Se pesii edelleen lähes 90 %:ssa kaikista atlasruuduista. Varmojen pesimäruutujen osuus esiintymisruuduista kuvastaa sitä, kuinka helppoa telkästä on todeta varma pesintä, ennen kaikkea poikuehavaintojen kautta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma294776,2 %
Todennäköinen2185,6 %
Mahdollinen3077,9 %
Yhteensä347289,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta