« »

Taviokuurna (Pinicola enucleator)

SV: Tallbit, EN: Pine Grosbeak

kuva tästä lajista

Taviokuurna on pohjoisen havumetsävyöhykkeen laji sekä Euraasiassa että Pohjois-Amerikassa. Suomessa lajia tavataan Metsä-Lapista Kainuun pohjoisrajoille ulottuvalla alueella. Runsain laji on tämän alueen itäosissa etenkin Itä-Lapissa.

Voimakkaat kannanvaihtelut ovat tyypillisiä liikkuvaa elämää viettäville taviokuurnille. Laji on sen verran harvalukuinen, että linjalaskennat eivät anna riittävästi aineistoa vuosittaisten kannankehityksen arvioimiseen. Pesimäkannan on kuitenkin arvioitu pysyneen kutakuinkin samansuuruisena jo pitemmän aikaa. 1970-luvun lopulla pesimäkannaksi arvioitiin 23 000 paria, 1980-luvun lopulla 34 000 paria ja 2000-luvun lopulla 15 000 paria. Suomen pesimäkannan on tulkittu olevan elinvoimainen.

Taviokuurnan levinneisyys on pysynyt melko samanlaisena kaikissa kolmessa atlaksessa. Kokonaisruutujen määrä on 3. atlaksessa hieman korkeampi kuin kahdessa aikaisemmassa atlaksessa, mutta matalampi kuin yhdistetyssä 1. ja 2. atlaksen aineistossa. Taviokuurna on pesimäaikaan varsin hiljainen laji ja huomaamaton laji. Levinneisyys näyttää hieman harventuneen Länsi-Lapin alueella verrattuna aikaisempiin atlaksiin.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma611,6 %
Todennäköinen631,6 %
Mahdollinen2085,4 %
Yhteensä3328,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa