« »

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)

SV: Enkelbeckasin, EN: Snipe

kuva tästä lajista

Taivaanvuohen levinneisyys ulottuu Pohjois-Euroopasta Venäjän itäosiin. Pohjoisamerikkalainen amerikantaivaanvuohi Gallinago delicata luetaan nykyään useimmiten omaksi lajikseen. Suomessa taivaanvuohi pesii yleisenä koko maassa kosteilla luhtaniityillä ja painanteilla sekä rehevillä soilla. Suomessa arvioidaan pesivän 80 000–120 000 paria. Taivaanvuohi luokiteltiin vuoden 2010 uhanalaisarvioinnissa elinvoimaiseksi.

Ensimmäisessä ja toisessa atlaskartoituksessa taivaanvuohesta tehtiin vähintään mahdolliseen pesintään viittaava havainto 3 186 ruudussa. Kolmannen lintuatlaksen aikana vastaava ruutumäärä oli 3 200. Muutoskartalla näkyvä keltainen väri johtuu siitä, että varmojen pesimäruutujen määrä pieneni noin 500:lla kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen välillä. Ei ole tiedossa mistä tämä johtuu, mutta luultavasti se ei kerro taivaanvuohen vähenemisestä.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma43111,2 %
Todennäköinen189949,1 %
Mahdollinen87222,6 %
Yhteensä320282,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta