« »

Töyhtötiainen (Parus cristatus)

SV: Tofsmes, EN: Crested Tit

kuva tästä lajista

Töyhtötiaisen levinneisyysalue kattaa suurimman osan Länsi-Aasiaa ja Eurooppaa, mutta laji puuttuu mm. Isosta-Britanniasta ja Italiasta. Suomessa töyhtötiaisen yhtenäinen levinneisyys yltää eteläisimmästä Suomesta Oulun läänin pohjoisosiin, Etelä-Lapissa lajia tavataan paikoittaisesti. Töyhtötiainen on havumetsien laji, joka tulee toimeen niin karuissa kalliomänniköissä kuin vanhoissa kuusikoissa. Paikoin sille kelpaavat jopa talousmänniköt, ja suosittuja ovat pienipiirteisesti aukkoiset havumetsät. Töyhtötiainen ei ole samalla tavalla sidoksissa lehtipuupökkelöihin kuin hömötiainen.

Töyhtötiainen runsastui 1900-luvun alkupuolelta 1960-luvulle asti levittäytyen mm. Ahvenanmaalle ja eteläisestä Suomesta kohti pohjoista. 1960-luvulta lähtien parimäärä kuitenkin väheni Etelä-Lapissa. Tämä taantuma on liitetty tehometsätalouteen ja Lapin laajoihin hakkuisiin. Koko maan mittakaavassa pesimäkanta romahti noin neljäsosaan 1940-luvun ja 1980-välisenä aikana. Sittemmin töyhtötiaiskanta on lintulaskenta-aineistojen perusteella pysynyt vakaana, joskin huomattavien vuosienvälisten vaihteluiden sävyttämänä. Töyhtötiaisen pesimäkannan kooksi arvioitiin 1940-luvulla noin 1,1 miljoonaa paria, mutta 1980-luvun lopulla enää 200 000–400 000 paria. Nykyinen kannanarvio on noin 400 000–600 000 paria. Uusimman atlaksen perusteella töyhtötiainen asuttaa noin 62 % maamme kaikista atlasruuduista. Kahden edellisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa vastaava luku on noin 54 %. Muutos saattaa osittain selittyä uusimman atlaksen kartoitustehokkuudella, joka on parempi kuin kahdessa edellisessä atlaksessa yhteensä. Töyhtötiaishavaintoja näyttää ilmestyneen nimenomaan niille maan keskiosien ruuduille, joiden selvitysaste oli ennen korkeintaan välttävä, mutta joka nyt uusimmassa atlaksessa oli vähintään tyydyttävä.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma151639,2 %
Todennäköinen50213 %
Mahdollinen3669,5 %
Yhteensä238461,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta