« »

Törmäpääsky (Riparia riparia)

SV: Backsvala, EN: Sand Martin

kuva tästä lajista

Törmäpääsky esiintyy useilla alueilla pohjoisella pallonpuoliskolla, ja Suomessakin lajia tavataan koko maassa. Törmäpääsky pesii koloissa ihmistoiminnan seurauksena syntyvien hiekka- ja sorakuoppien seinämissä sekä luonnonympäristöissä joentörmissä. Se pesii usein yhdyskunnissa, mutta myös yksittäispesintöjä esiintyy. Joskus pesintöjä havaitaan myös laskettelurinteissä tms. tavallisesta poikkeavista ympäristöissä. Etelä- ja Keski-Suomessa lajin esiintyminen määräytyy pääsääntöisesti soran- ja hiekanottoalueiden mukaan, mutta Pohjois-Suomessa huomattava osa yhdyskunnista löytyy luonnonympäristöistä.

Törmäpääskyn kannanmuutokset maassamme tunnetaan heikosti, sillä laji ei ryhmittyneen esiintymiskuvansa takia sovellu kovin hyvin linjalaskentamenetelmillä kartoitettavaksi. 1950-luvulla parimäärän on esitetty olleen noin 200 000, mutta 1980-luvun lopulla suuntaa-antava arvio pesimäkannasta oli enää 50 000-100 000 paria. Tuorein kannanarvio vuosilta 2006–2009 on 30 000–60 000 paria. Törmäpääsky onkin luokiteltu vaarantuneeksi uusimmassa vuoden 2010 maamme lajien uhanalaisuustarkastelussa.

Atlaskartoitusten perusteella törmäpääskyn levinneisyysalue on muuttunut jonkin verran aukkoisemmaksi parimäärien vähenemisen myötä koko maassa, kun uusia tuloksia verrataan 1970- ja 1980-lukujen atlasten yhdistettyyn aineistoon. Varmojen pesintöjen ruutumäärä on pudonnut noin 1 500:sta noin tuhanteen, ja kaiken kaikkiaan esiintymisruutujen määrä väheni noin neljänneksen.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma100125,9 %
Todennäköinen2255,8 %
Mahdollinen48912,7 %
Yhteensä171544,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta