« »

Suosirri (Calidris alpina)

SV: Kärrsnäppa, EN: Dunlin

kuva tästä lajista

Suosirri pesii Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian pohjoisosissa. Suomessa tavataan kahta alalajia. Nimialalaji alpina pesii Lapissa tunturisoilla ja sen pesimäkannaksi on arvioitu noin 400 paria. Itämeren piirissä pesivän schinzii-alalajin (etelänsuosirri) pesimäkannan kooksi vuonna 2008 on arvioitu vain 1 500–2 000 yksilöä, kun se vielä 1980-luvulla oli 6 000–7 000 yksilöä. Suomen puolella, Pohjanlahden rantamilla pesii 50–55 paria. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa schinzii-alalaji pidettiin edelleen äärimmäisen uhanalaisten joukossa, mutta nimialalajin status pysyi elinvoimaisena. Etelänsuosirri on kärsinyt rantaniittyjen umpeenkasvusta, joka puolestaan on seurausta sekä rehevöitymisestä että laidunnuksen loppumisesta.

Itämeren piirissä pesivän schinzii -alalajin taantuminen näkyy selvästi myös atlaskartoilla. Kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen välisenä aikana etelänsuosirrin levinneisyysalue oli supistunut lähes pelkästään Oulun seudulle. Kahden ensimmäisen atlaksen aikana lajin pesintä varmistettiin Vaasan eteläpuolella 11 ruudussa, mutta kolmannessa atlaksessa varmoja pesimäruutuja löytyi samalta alueelta ainoastaan kaksi. Pohjois-Lapissakaan suosirrillä ei näytä menevän kovin hyvin, sillä sielläkin muutoskartan vallitseva värisävy on punaisen ja keltaisen sävyinen. Kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen välillä vähintään todennäköisten pesimäruutujen määrä on pudonnut noin kolmanneksella.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma240,6 %
Todennäköinen441,1 %
Mahdollinen421,1 %
Yhteensä1102,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa