« »

Suopöllö (Asio flammeus)

SV: Jorduggla, EN: Short-eared Owl

kuva tästä lajista

Suopöllön levinneisyys on laaja. Sitä tavataan sekä Etelä- että Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. Suomessa pesivät suopöllöt ovat muuttolintuja, jotka talvehtivat pääasiassa Etelä-Euroopassa. Suopöllö pesii melko yleisenä Suupohjassa, Pohjanmaalla ja Lapin läänin lounaiskolkassa. Etelä-Suomessa se pesii lähinnä vain erittäin hyvinä myyrävuosina, mutta voi tuolloin olla paikoin jopa kohtuullisen yleinen. Suopöllö pesii ja saalistaa soilla, hakkuuaukoilla, rantaniityillä ja pelloilla. Sen pesä on aina maassa.

Suomessa arvioidaan pesivän 3 000–10 000 suopöllöparia. Pesimäkannan koko vaihtelee huomattavasti eri vuosina myyrätilanteesta riippuen. Vuonna 2010 tehdyssä uhanalaistarkastelussa suopöllö arvioitiin elinvoimaiseksi.

Atlasaineiston mukaan suopöllön vakituisen pesimäalueen eteläraja on suunnilleen Jyväskylän korkeudella. Kahden ensimmäisen ja kolmannen lintuatlaksen vertailu viittaa siihen, että suopöllön levinneisyysalue olisi selvästi kutistunut Länsi-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Ilmiö lienee todellinen, koska kolmannessa atlaksessa Lapin selvitysaste oli parempi kuin aiemmissa atlaksissa. Lisäksi suopöllö on myös näkyvä ja helposti havaittava laji. Kolmannessa atlaksessa suopöllöjä havaittiin aiempaa vähemmän myös Kokkolan eteläpuolisella alueella ja joillakin alueilla Keski-Suomessa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma3178,2 %
Todennäköinen3599,3 %
Mahdollinen55014,2 %
Yhteensä122631,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa