« »

Suokukko (Philomachus pugnax)

SV: Brushane, EN: Ruff

kuva tästä lajista

Suokukko pesii Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä. Suokukko on pohjoisten avosoiden ja rantaniittyjen lintu. Se on yleisin Lapissa, Perämeren rannikolla ja muualla länsirannikolla. Suomenlahdella sekä Etelä- ja Keski-Suomen sisäosissa suokukko on harvinainen pesijä. Suomen pesimäkanta on 5 000–8 000 paria. Viime vuosikymmeninä suokukko on rajusti vähentynyt Euroopassa myös muualla kuin Suomessa (yli 85 % 30 vuodessa), minkä vuoksi vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa sen luokitus muutettiin silmälläpidettävästä erittäin uhanalaiseksi. Väheneminen saattaa olla yhteydessä Länsi-Afrikan talvehtimisalueilla tapahtuneisiin ympäristömuutoksiin, mutta on myös esitetty, että lajin levinneisyyden painopiste on siirtynyt pohti itää.

Ensimmäisen atlaksen aikana todettiin varma tai todennäköinen pesintä 716 atlasruudussa. Toisessa atlaksessa vastaava luku oli 591 ja kolmannessa enää 332. Todennäköisten ja varmojen pesimäruutujen määrä on siis reilussa 30 vuodessa pudonnut alle puoleen. Tämäkin lienee aliarvio, sillä ensimmäisessä ja toisessa atlaksessa ruutujen selvitysaste oli alhaisempi kuin kolmannessa. Muutoskartasta näkee heti, että suokukko on kokonaan kadonnut laajoilta alueilta Kaakkois-Suomesta, Pohjanmaalta ja Lapista. Vielä 1980-luvun lopulla sen pesintöjä varmistettiin eri puolilla Etelä- ja Keski-Suomea, mutta tuoreimmassa kartoituksessa eteläisimmät pesinnät löytyivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vasta Oulun korkeudelta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma852,2 %
Todennäköinen2506,5 %
Mahdollinen2456,3 %
Yhteensä58015 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa