« »

Sepelrastas (Turdus torquatus)

SV: Ringtrast, EN: Ring Ouzel

kuva tästä lajista

Sepelrastas on vuoristoseutujen laji, jota esiintyy laikuittaisesti Euroopassa sekä Keski-Aasiassa. Suomessa sepelrastas pesii harvalukuisena Tunturi-lapissa, joskus erittäin harvoin myös Metsä-Lapin tuntureilla ja jyrkänteillä. Sepelrastaan pesimäympäristöä ovat puuttomat tai korkeintaan harvakseltaan tunturikoivua kasvavat tunturien rinteet, jyrkänteet ja kurut. Suomen kannasta valtaosa pesii Käsivarren tunturialueella.

Sepelrastas on maassamme niin harvalukuinen pesimälaji, ettei sen pitkäaikaisia mahdollisia kannanmuutoksia tunneta kunnolla. 1950-luvulla pesimäkannan kooksi arvioitiin noin 20 paria ja 1990-luvun lopulla 100–200 paria. Kannanarvioiden takana oleva havaintomäärien kasvu saattaa johtua enimmäkseen retkeilyn lisääntymisestä lajille sopivilla alueilla. Sopivia pesimäpaikkoja osataan nykyään etsiä huomattavasti tehokkaammin kuin esimerkiksi 1950-luvulla. Pienen populaatiokoon (noin 100 paria) johdosta sepelrastas on määritelty maamme uusimmassa eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa (v. 2010) vaarantuneeksi.

Atlaskartoitusten perusteella sepelrastaan levinneisyys ei ole muuttunut Tunturi-Lapissa viimeisen noin kolmen vuosikymmenen aikana, mutta valtaosa vanhoista Metsä-Lapin pesimäalueista on autioitunut, mikä voi olla merkki lajin levinneisyyden pienenemisestä. Varmojen pesintöjen ruutumäärä on kolmessa atlaksessa vaihdellut viiden ja kahdeksan välillä ja todennäköisten tai mahdollisten pesintöjen ruutumäärä 15 ja 20 välillä. Varmimmin pesivän sepelrastaan löytää yhä Enontekiön ja Utsjoen korkeimmilta tuntureilta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma80,2 %
Todennäköinen110,3 %
Mahdollinen100,3 %
Yhteensä290,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta