« »

Sepelkyyhky (Columba palumbus)

SV: Ringduva, EN: Wood Pigeon

kuva tästä lajista

Sepelkyyhkyn levinneisyys kattaa valtaosan Euroopasta, mutta laji on levinnyt hieman Afrikan ja Aasian puolellekin. Suomessa sen yhtenäinen levinneisyys ulottuu Etelä-Lappiin asti ja suurimmillaan tiheydet ovat Etelä-Suomessa. Sepelkyyhky oli pitkään puhtaasti maaseutujen pesimälaji, jonka pesä sijaitsi tyypillisesti metsän siimeksessä, mutta viimeisen 15 vuoden aikana laji on alkanut levittäytyä keskieurooppalaiseen tapaan myös kaupunkeihin.

Sepelkyyhkyn pesimäkanta on runsastunut 1940-luvulta alkaen, ja linjalaskentojen perusteella pesimäkanta on noin 1,5-kertaistunut 1970-luvun puolivälistä vuoteen 2010. Suomen pesivien parien määrä on noin 250 000.

Sepelkyyhkyn esiintymisruutujen määrä kasvoi hieman tuoreimmassa atlaksessa kahden ensimmäisen atlaksen yhteisaineistoon verrattuna. Huomionarvoista on pesimisvarmuusindeksien kasvaminen ja uusien asuttujen ruutujen ilmestyminen Itä-Suomeen ja Keski-Lappiin, mikä kertonee levinneisyysalueen laajentumisesta kohti pohjoista.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma136535,3 %
Todennäköinen106127,5 %
Mahdollinen55614,4 %
Yhteensä298277,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta