« »

Sarvipöllö (Asio otus)

SV: Hornuggla, EN: Long-eared Owl

kuva tästä lajista

Sarvipöllön levinneisyys on laaja. Se pesii sekä Pohjois-Amerikassa että Euraasiassa Länsi-Euroopasta Kiinaan ulottuvalla alueella. Suomessa sarvipöllö on yleisin maan etelä- ja keskiosissa; esiintymisen pohjoisraja kulkee Tornio–Kuusamo -linjan paikkeilla. Koska sarvipöllö on myyräspesialisti, pesivien parien määrä ja esiintymisalue vaihtelevat vuosittain huomattavasti. Sarvipöllö pesii vanhoissa harakan ja variksen pesissä peltojen reunametsissä tai metsäsaarekkeissa. Usein pesintä paljastuu vasta kun poikaset alkavat äänekkäästi kerjätä emoiltaan ruokaa.

Valtakunnallisen petolintuseurannan mukaan sarvipöllö on taantunut Suomessa viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana. Myyrätilanteesta riippuen pesivien parien määrä on 2 000–10 000. Vuoden 2010 uhanalaisselvityksessä sarvipöllö luokiteltiin elinvoimaiseksi.

Ensimmäisen ja toisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa sarvipöllöstä saatiin pesintään viittaavia havaintoja (vähintään mahdollinen pesintä) 1 113 ruudusta. Kolmannessa atlaksessa vastaava luku oli 1 328. Ruutumäärän kasvu saattaa osaksi selittyä tehostuneella havainnoinnilla. Sarvipöllön levinneisyydessä ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma106427,5 %
Todennäköinen1223,2 %
Mahdollinen1443,7 %
Yhteensä133034,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa