« »

Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)

SV: Brun kärrhök, EN: Marsh Harrier

kuva tästä lajista

Ruskosuohaukka pesii suuressa osassa Eurooppaa ja Aasiaa. Se on levittäytynyt Suomeen vasta viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana. Nykyisten rajojemme sisäpuolella ensimmäinen pesintä varmistettiin vasta 1920-luvulla. Ruskosuohaukka pesii rehevien lintujärvien, jokisuistojen ja merenlahtien ruovikoissa.

Vuonna 1982 alkaneen petolinturuutuseurannan mukaan ruskosuohaukkakanta kasvoi noin 11 % vuosivauhdilla aina vuoteen 2000 saakka. Sen jälkeen kannan kasvu on tasoittunut. Vuonna 2010 tehdyn uhanalaistarkastelun yhteydessä maamme pesimäkannan kooksi arvioitiin noin 800–850 paria ja laji luokiteltiin elinvoimaiseksi.

Ruskosuohaukan levittäytyminen näkyy hyvin atlaskartoilla. Ensimmäisen atlaksen aikana laji havaittiin 231 ruudulla (pesintä varmistettiin 85 ruudussa). Toisen atlaksen aikana havaintoruutujen määräksi tuli 284, joista sadalla pesintä varmistui. Kolmannen atlaksen aikana vähintään mahdollinen pesintä todettiin jo lähes 1 200 ruudulla ja yli 400 ruudussa varmistettiin pesintä. Kartoitusten perusteella ruskosuohaukka on toden teolla valloittanut koko Etelä- ja Keski-Suomen vain kahden viime vuosikymmenen aikana! Nykylevinneisyys painottuu Kymenlaaksosta Pirkanmaan kautta Satakuntaan ulottuvalle alueelle, mutta laji on saanut jalansijaa myös Perämeren rannikolta ja Keski-Suomesta. Sen sijaan Lounais-Suomessa etenkin varmojen pesimäruutujen määrä on selvästi vähentynyt aiempiin kartoituksiin verrattuna.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma41010,6 %
Todennäköinen3308,5 %
Mahdollinen43711,3 %
Yhteensä117730,5 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa