« »

Ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides)

SV: Vassångare, EN: Savi's Warbler

kuva tästä lajista

Ruokosirkkalinnun levinneisyysalue kattaa osan Eurooppaa, Pohjois-Afrikkaa ja Keski-Aasiaa. Suomen lähialueilla ruokosirkkalintu on muutamien viimeisimpien vuosikymmenten aikana vakiintunut pesimälajiksi Viroon ja Etelä-Ruotsiin, ja meillekin tämä pohjoisemmaksi levittäytyvä laji on viime aikoina havaintomäärien perusteella vakiintumassa. Nimensä mukaisesti ruokosirkkalintu pesii ruovikoissa rehevillä merenlahdilla ja umpeenkasvavilla järvillä.

Ruokosirkkalinnun levinneisyysalue laajeni 1960- ja 1970-luvuilla huomattavasti Itämeren eteläpuolisissa maissa ja samalla levittäytyi kohti Tanskaa ja Ruotsia. Suomessa lajin ensi havainnot ovat vuodelta 1984, jolloin varmistettiin myös pesintä Pukkilassa. Sen jälkeen havaintomäärät ovat pikkuhiljaa kasvaneet, varsinkin viimeisen noin 15 vuoden aikana. Parimääräarviot ovat olleet maltillisia, 2-5 pesivää paria vuosittain, ja samoissa lukemissa ollaan nykyäänkin.

Uusin atlaskartoitus paljastaa selvästi, että ruokosirkkalinnun levittäytyminen maahamme jatkuu. Todennäköinen pesintä havaittiin yli 30 atlasruudulla ja mahdollinen yli viidellä ruudulla. Vuosien 1986–89 atlaksessa havaittiin vain todennäköinen pesintä yhdellä ja mahdollinen pesintä yhdellä ruudulla. Pohjoisin uusimpaan atlakseen osunut todennäköinen pesintä on Oulun korkeudelta. Havaintomäärien perusteella voi maassamme nykyään hyvinkin pesiä vuosittain jopa parikymmentä ruokosirkkalintuparia, sillä valtaosa havainnoista koskee laulavia koiraita.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma00 %
Todennäköinen320,8 %
Mahdollinen60,2 %
Yhteensä381 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa