« »

Ruokki (Alca torda)

SV: Tordmule, EN: Razorbill

kuva tästä lajista

Ruokin pesimäalueet rajoittuvat pitkälti Atlantin rannikolle ja Itämeren alueelle. Suomessa se on puhtaasti ulkosaariston kivikkoisten luotojen pesimälaji. Laji pesii tyypillisesti yhdyskunnissa, mutta myös yksittäispesintöjä tunnetaan. Suomen pesimäkanta on keskittynyt kolmeen saaristoalueeseen: Itäiseen Suomenlahteen, Saaristomeren ja Ahvenanmaan alueelle sekä Merenkurkun saaristoon. Läntisellä Suomenlahdella, Selkämerellä ja Perämerellä laji on harvinainen pesimälaji.

Ruokkikannan vitsauksia olivat 1900-luvun alkupuolella metsästys ja munien keruu sekä etenkin toisen maailmansodan aikaan sattuneet lukuisat öljyonnettomuudet ja erittäin kylmät talvet. Kannan nopea kasvu alkoi 1900-luvun jälkipuoliskolla päättyen minkin levitessä saaristoon 1970-luvulla. Kanta on kuitenkin ollut edelleen lievässä kasvussa viime vuosikymmeninä, joskin Itäisen Suomenlahden pesimäaikaiset joukkokuolemat vuosina 1992, 2000 ja 2006 ovat paikoin tukahduttaneet kannankasvun. Nykykannanarvio on noin 8000 paria.

Ruokkiyhdyskunnat ovat varsin pysyviä, jos mitään häiriötä ei alueella ilmene. Lintuatlasten välisissä levinneisyyksissä ei ole tapahtunut radikaaleja muutoksia vuosien välillä. Kanta näyttäisi hieman harventuneet Saaristomeren eteläosissa ja toisaalta tihentyneen hieman Pohjanlahdella.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma762 %
Todennäköinen260,7 %
Mahdollinen772 %
Yhteensä1794,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa