« »

Ristisorsa (Tadorna tadorna)

SV: Gravand, EN: Shelduck

kuva tästä lajista

Ristisorsa pesii maassamme harvalukuisena rannikolla ja saaristossa, levinneisyyden keskittyessä Oulun seudulle ja Lounais-Suomeen. Laji suosii hiekkaisia alavia rantoja, pesäkolo kun usein kaivetaan hiekkaan. Pesinnän todentamista vaikeuttaa se, että pesimättömiä lintuja kiertelee rannikolla ja saaristossa myös paikoilla, jotka eivät sovellu pesintään.

Ristisorsia pesi Lounais-Suomessa jo 1800-luvulla, mutta vuosisadan loppupuolella laji jostain syystä hävisi pesimälajistostamme ja taantui koko Itämerellä. Lajistoomme ristisorsa palasi vasta 1960-luvulla, jonka jälkeen kanta on hiljalleen kasvanut. Atlaksen perusteella varmojen pesintöjen ruutumäärä (n. 60 kpl) on noin kolminkertaistunut verrattuna kahden edellisen atlaksen yhdistettyyn aineistoon. Uusia pesimäruutuja on ilmaantunut kautta rannikkolinjan.

Ristisorsa on uusimmassa maamme eliölajien uhanalaisuustarkastelussa (v. 2010) arvioitu uhanalaiseksi luokkaan "Vaarantuneet", ja pesimäkannan kooksi arvioidaan n. 300 paria.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma571,5 %
Todennäköinen371 %
Mahdollinen471,2 %
Yhteensä1413,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa