« »

Rantasipi (Actitis hypoleucos)

SV: Drillsnäppa, EN: Common Sandpiper

kuva tästä lajista

Rantasipi pesii lähes koko Euroopassa ja suuressa osassa Aasiaa aina Japaniin saakka. Suomessa sitä tavataan vesien äärellä lähes koko maassa, vain Tunturi-Lapissa ja ulkosaaristossa se on harvalukuinen. Suomessa pesii noin 150 000 paria. Viime vuosina laji on vähentynyt siinä määrin, että vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa se siirrettiin elinvoimaisten joukosta silmälläpidettäviin.

Lintuatlaskartoitusten mukaan rantasipin levinneisyydessä ei ole tapahtunut suuria maantieteellisiä muutoksia, vaan laji pesii edelleen koko maassa. Ensimmäisen ja toisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa siitä saatiin pesintään viittaavia havaintoja (vähintään mahdollinen pesintä) yli 3 379 ruudusta. Kolmannessa atlaksessa tällaisia ruutuja oli 3 349. Niiden ruutujen osuus, jossa pesintä onnistuttiin varmistamaan, pieneni hieman kahden ensimmäisen ja kolmannen lintuatlaksen välillä (50 -> 43 %). Muutoskartan vallitseva väri on keltainen tai punasävyinen, mikä kertoo, että laajoilla alueilla rantasipin pesimisvarmuusindeksi on laskenut kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaskartoituksen välillä. Tämä tukee käsitystä kannan pienoisesta taantumisesta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma145137,5 %
Todennäköinen163542,3 %
Mahdollinen2636,8 %
Yhteensä334986,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta