« »

Rantakurvi (Xenus cinereus)

SV: Tereksnäppa, EN: Terek Sandpiper

kuva tästä lajista

Rantakurvin levinneisyysalue ulottuu Venäjän länsiosista Itä-Aasiaan. Suomessa rantakurvi on aina ollut harvinainen, vaikka sen tiedetään pesineen Perämerellä ainakin 1950-luvulta lähtien. Pesimäkanta on viime vuosikymmeninä edelleen pienentynyt noin 30 parista 5–10 pariin. Suomessa laji esiintyykin levinneisyysalueensa länsilaidalla. Rantakurvi kuuluu äärimmäisen uhanalaisten lajien joukkoon. Se viihtyy rantaniityillä, satamissa, puunlajittelualueilla ja muilla kosteilla ja aukeilla paikoilla.

Atlasaineisto tukee käsitystä lajin taantumisesta. Kahden ensimmäisen atlaksen aikana rantakurvista tehtiin pesintään viittaavia havaintoja (mahdollinen, todennäköinen, varma) 17 ruudussa, ja pesintä varmistettiin kahdeksassa ruudussa. Kolmannen atlaksen aikana laji havaittiin pesintäaikaan 11 ruudussa, mutta pesintä varmistui vain kolmessa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma30,1 %
Todennäköinen60,2 %
Mahdollinen20,1 %
Yhteensä110,3 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossa
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa