« »

Räystäspääsky (Delichon urbicum)

SV: Hussvala, EN: House Martin

kuva tästä lajista

Räystäspääsky on laajalle levinnyt laji Euraasiassa. Suomessa se pesii kaikenlaisen ihmisasutuksen piirissä, kunhan rakennuksissa ja rakennelmissa (esimerkiksi sillat) on sopivia räystäitä tai muita rakenteita, joihin savesta tehty pesä saadaan muurattua. Pohjois-Suomesta tunnetaan myös muutamia pahtayhdyskuntia.

Linjalaskenta-aineistojen perusteella räystäspääskyn pesimäkanta taantui noin 60 % 1980-luvun alusta 2000-luvun puoliväliin. Uusin kannanarvio (v. 2006–2009) on noin 70 000–110 000 pesivää paria. Maaseudulla taantuma liittyy maatalouden rakennemuutokseen, jonka seurauksena karjatilojen määrä maassamme on vähentynyt voimakkaasti viimeisen 40–50 vuoden aikana. Karjasta ja laitumista hyötyvien lajien, kuten räystäspääskyn, kannankehitys heijastelee tätä muutosta. Kaupunkiympäristössä laji vähenee, mikäli uusissa rakennuksissa ei ole sopivia rakenteita pesää varten.

Räystäspääskyn levinneisyydessä pesimäkannan väheneminen sen sijaan ei näy: uusimmassa atlaksessa räystäspääskystä todettiin pesintään viittaavia havaintoja noin 80 %:ssa kaikista atlasruuduista, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin yhdistetyssä 1970- ja 1980-lukujen atlasten aineistossa. Aivan levinneisyysalueen pohjoisimmissa osissa esiintyminen näyttää muuttuneen aukkoisemmaksi.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma265168,6 %
Todennäköinen2636,8 %
Mahdollinen1955 %
Yhteensä310980,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa