« »

Räyskä (Hydroprogne caspia)

SV: Skräntärna, EN: Caspian Tern

kuva tästä lajista

Räyskä on levinnyt maailmalla laajalle, mutta esiintymät ovat laikuttaisia, eikä laji ole missään kovin runsas. Suomessa räyskä on merensaariston pesimälaji, jota pesii kaikilla merialueilla. 2000-luvun atlaksessa todettiin myös Suomen ensimmäinen varmistettu sisämaapesintä Vanajavedellä vuonna 2009.

Räyskän pesimäkanta on kasvoi 1900-luvun alkupuolelta 1970-luvulle, jonka jälkeen tapahtui väliaikainen taantuminen 1970- ja 80-luvun taitteessa. Kanta alkoi kasvaa jälleen 1990-luvulla, mutta 2000-luvulla koko maan kanta on ollut pitkälti vakaa. Suomen nykykanta on noin 850 paria, joka on huomattava osa koko Itämeren alueen noin 2000 parin kannasta.

Räyskän pesimäruutujen määrä oli 2000-luvun atlaksessa hieman suurempi kuin aikaisemmissa yksittäisissä atlaksissa, mutta toisaalta hieman vähäisempi kuin yhdistetyissä 1970- ja 80-luvun atlastiedoissa. Räyskä pesii niin yksittäispareina kuin myös yhdyskuntina. Rauhallisissa olosuhteissa laji suosii yhdyskuntapesimistä, ja suurimmissa yhdyskunnissa on Suomessakin todettu olevan jopa yli 150 paria. Räyskä on herkkä laji vaihtamaan pesimäpaikkaa, ja häirintä voi johtaa nopeasti suurtenkin yhdyskuntien pirstoutumisen pienempiin yksiköihin. Tämän takia pesimäruutujen määrän lisääntyminen ei välttämättä suoraan kerro pesimäkannan kasvusta tai päinvastoin.


PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma1142,9 %
Todennäköinen471,2 %
Mahdollinen922,4 %
Yhteensä2536,5 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta