« »

Räkättirastas (Turdus pilaris)

SV: Björktrast, EN: Fieldfare

kuva tästä lajista

Räkättirastas on euraasialainen laji, jonka levinneisyys kattaa koko Suomen. Räkättirastaat pesivät usein yhdyskunnissa, joissa on muutamasta jopa useampaan kymmeneen paria. Räkätin oletetaan olleen muinoin harvalukuinen metsäalueiden lintu, ja metsäpesintöjä esiintyy nykyäänkin, lähinnä maan pohjois- ja itäosissa. Pääasiallisia lajin elinympäristöjä ovat kuitenkin peltojen reunametsiköt, puistikot, pihapiirit ja puutarhat, eli oikeastaan kaikenlaiset alueet, joiden läheisyydessä on ruokailumaastoiksi sopivia peltoja, nurmikoita tai muita avomaita.

Räkättirastas runsastui ja laajensi levinneisyysaluettaan länteen Keski-Euroopassa 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Linjalaskentoihin perustuen 1940- ja 1950-luvuilla pesimäkannan kooksi arvioitiin noin 850 000 paria, 1970-luvulla ja 1980-luvun lopulla jo 1,5 miljoonaa paria (1980-luvulla esiintyi notkahduksia ankarien talvien takia). Linja- ja pistelaskenta-aineistot jaksolta 1975–2010 sekä peltolintujen kartoituslaskenta-aineistot vuodesta 1984 kertovat selvästä kannankasvusta etenkin Etelä-Suomessa. Nykykannan voidaankin arvioida olevan 1,3–2 miljoonaa paria.

Vertailu kahden edellisen atlaksen yhdistetyn aineiston ja uusimman atlaksen välillä osoittaa, että jatkuneen kannankasvun myötä lajin koko maan kattava levinneisyysalue on muuttunut aiempaa yhtenäisemmäksi Pohjois-Suomessa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma305379 %
Todennäköinen3098 %
Mahdollinen1804,7 %
Yhteensä354291,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta