« »

Pyy (Bonasa bonasia)

SV: Järpe, EN: Hazel Grouse

kuva tästä lajista

Pyyn levinneisyys kattaa boreaalisen ja lauhkean kasvillisuusvyöhykkeen halki Euraasian havumetsävyöhykkeen Keski-Euroopasta aina Tyynellemerelle asti. Suomessa pyy on yleinen pesimälaji lähes koko maassa. Laji suosii kuusta kasvavia metsiä, ja sen levinneisyysalue noudattelee Suomessa kuusen levinneisyyttä. Levinneisyys harvenee selkeästi pohjoiseen mentäessä, ja laji puuttuu aivan pohjoisimmasta Lapista.

Pyy on taantunut viimeisten vuosikymmenten aikana, vaikkakin vähemmän kuin metso ja teeri. Silti pesimäkannan on arvioitu pienentyneen noin 60 %:a 1960-luvun lopulta 1990-luvun alkuun. Kannan taantumisen on arveltu johtuvan metsärakenteen muutoksista sekä mahdollisesti metsästyksestä. 1990-luvulta lähtien kanta on ollut pitkälti vakaa, ja lajin yli puolen miljoonan parin pesimäkanta on luokiteltu Suomessa elinvoimaiseksi.

Pyyn levinneisyys on pysynyt melko samanlaisena atlasten välillä. Huolestuttavimmalta näyttää Ahvenanmaan tilanne, jossa lajin esiintyminen on harventunut huomattavasti edellisiin atlaksiin nähden. Pyy istutettiin Ahvenanmaalle 1920-luvulla. Laji on niin huono liikkumaan, että mikäli se saarelta katoaa, ei se omin keinoin sinne leviä uudestaan. Esiintyminen on harventunut myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa. Sen sijaan Keski-Lapin seudulla ruutujen määrä on lisääntynyt selkeästi, mikä voisi viitata lajin leviämiseen kohti pohjoista.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma202452,4 %
Todennäköinen2747,1 %
Mahdollinen45711,8 %
Yhteensä275571,3 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta