« »

Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)

SV: Stjärtmes, EN: Long-tailed Tit

kuva tästä lajista

Pyrstötiaisen levinneisyysalue kattaa koko Euroopan maanosan pohjoisimpia kolkkia lukuun ottamatta. Lisäksi lajia tavataan Aasiassa. Suomessa pyrstötiainen on melko harvalukuinen, mutta tätä nykyä runsastuva, maan eteläosien laji. Pyrstötiaisen pesimämaastoa ovat nuoret ja nuorehkot lehtimetsät, sekametsät ja lehtipuutaimikot, erityisesti tiheää pensaikkoa sisältävät ympäristöt. Esimerkiksi sopivan ikäisissä koivutaimikoissa tiheydet voivat paikoin olla erittäin korkeita.

Pyrstötiaisen pesimäkannan koon vaihteluista maassamme tiedetään 1900-luvulta vähän, sillä laji on linjalaskennoissa ollut hyvin harvalukuinen. Vuosienväliset vaihtelut ovat saattaneet kuitenkin olla suuria. Lisäksi joinain vuosina esiintyvät massavaellukset (joissa on mukana paljon Venäjän lintuja) ovat vaikeuttaneet muutosten tulkintaa. Ankarien pakkastalvien tiedetään verottaneen rankasti maamme pesimäkantaa mm. 1980-luvun puolivälissä. 1990-luvun loppupuolella pyrstötiaisen todettiin olevan harvalukuinen ja taantuneen parin edellisen vuosikymmenen aikana ainakin maan kaakkoisosissa. Atlaksessa 1986–89 laji havaittiinkin ainoastaan n. 120 atlasruudulla, kun ensimmäisessä atlaksessa 1974–79 esiintymisruutujen määrä oli lähes 250. Romahdusta selitettiin nimenomaan ankarien talvien aiheuttamilla tappioilla. Kannanarvio 1950-luvulta oli n. 21 000 pesivää paria, mutta 1990-luvun loppupuolella enää n. 6 000 paria.

Sittemmin pyrstötiainen on runsastunut voimakkaasti ja samalla levinnyt uusille alueille. Tällä hetkellä pesimäkannan kooksi arvioidaan 20 000–50 000 paria. Uusimmassa atlaksessa laji esiintyi jo lähes 1 200 atlasruudussa (joista noin puolessa varmistettiin pesintä). Levinneisyyden muutos on ilmeisesti kytköksissä metsiemme ikärakenteen muutoksiin – nuorten lehtipuuvaltaisten metsien osuus on kasvanut viime vuosikymmeninä. Ja nuoria metsiä ja taimettuvia hakkuita riittänee jatkossakin, kiitos metsätalouskäytäntöjemme.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma54814,2 %
Todennäköinen2446,3 %
Mahdollinen39010,1 %
Yhteensä118230,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa