« »

Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)

SV: Rosenfink, EN: Scarlet Rosefinch

kuva tästä lajista

Punavarpunen on itäinen laji, jota tavataan Keski-Euroopasta itään pitkälle Aasiaan. Euroopassakin pesivät linnut talvehtivat Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa. Suomessa laji on runsas pesimälaji etelärannikolta aina Etelä-Lappiin asti. Maan pohjoisosista laji puuttuu kokonaan. Punavarpusen elinympäristöihin kuuluu pensaikkoa kasvavat kosteikot ja maatalousalueet. Tihein kanta on Etelä- ja Keski-Suomessa.

Punavarpunen on runsastunut voimakkaasti 1900-luvulla, ja vielä sata vuotta sitten laji on harvinainen kaakkoinen pesimälaji. Vielä 1950-luvulla pesimäkannaksi arvioitiin 24 000 paria. Kanta kasvoi tämän jälkeen voimakkaasti 1990-luvun alkuun asti, jolloin pesimäkannaksi arvioitiin olevan jopa 400 000 paria. Tämän jälkeen kanta on taantunut selkeästi arviolta reiluun kolmannekseen ja käsittää nykyään 100 000-150 000 paria. Kannan taantumisen takia lajin kanta on luokiteltu tuoreimmassa uhanalaisuusarviossa silmälläpidettäväksi.

Atlaksien välillä ei ole erotettavissa suuria eroja punavarpusen yleislevinneisyydessä. 3. atlaksessa havaittiin enemmän asuttuja ruutuja, kuin 1. tai 2. atlaksessa, mutta yhdistetyssä kahden ensimmäisen atlaksen aineistossa havaintoruutujen määrä on yhtä suuri. Esiintyminen on hivenen saattanut harventua Etelä- ja Keski-Suomessa yhdistettyyn aineistoon verrattuna, mutta erot eivät ole suuria.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma55414,3 %
Todennäköinen135435 %
Mahdollinen60715,7 %
Yhteensä251565,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa