« »

Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)

SV: Domherre, EN: Bullfinch

kuva tästä lajista

Punatulkun pesimälevinneisyys kattaa laajan osan Euroopan ja Aasian boreaalisesti ja lauhkeasta vyöhykkeestä. Suomessa laji on laajalle levinnyt ja sitä tavataan lähinnä kuusivoittoisissa metsissä lähes koko maassa. Laji puuttuu tai on hyvin harvinainen Tunturi-Lapissa.

Punatulkun pesimäkanta on vaihdellut jonkun verran viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta pitkällä aikajänteellä kokonaiskannassa ei liene tapahtunut voimakkaampia muutoksia. Viimeisen 30 vuoden aikana punatulkkukanta kasvoi ensin 1980-luvulta 2000-luvun alkuun, mutta taantui 1980-luvun tasolle juuri ennen atlaskautta. 2000-luvun lopun kanta käsitti linjalaskentojen perusteella noin 180 000 paria.

Punatulkun levinneisyydessä ei ole tapahtunut voimakkaita muutoksia. Kokonaishavaintoruutujen määrä on selkeästi suurin tuoreimmassa atlaksessa, mutta yhdistettyyn 1. ja 2. atlaksen aineistoon verrattuna ruutumäärä on samaa luokkaa. Pesimätiheydet ovat ehkä aavistuksen harventuneet Lounais-Suomessa etenkin Ahvenanmaalla, mutta toisaalta Keski-Lapissa ruutujen määrä näyttää lisääntyneen.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma80220,8 %
Todennäköinen110128,5 %
Mahdollinen97725,3 %
Yhteensä288074,5 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta