« »

Punarinta (Erithacus rubecula)

SV: Rödhake, EN: Robin

kuva tästä lajista

Punarinta on euraasialainen laji. Se on Suomessa runsaslukuinen ja sen levinneisyysalue on Metsä- ja Tunturi-Lappia lukuun ottamatta yhtenäinen. Punarinnan elinympäristöä ovat erilaiset metsät, etenkin kuusi-, lehti- ja sekametsät sekä pensaikkoympäristöt, joissa on rehevää aluskasvillisuutta. Erityisen mieluisia ovat pensaikkoiset puronvarsiympäristöt.

Suomen punarintakannan tiedetään noin kaksinkertaistuneen 1940–1950-luvuilta 1970-luvulle, mutta sitten jonkin verran taantuneen 1970-luvun puolivälin tienoilta 1980-luvun lopulle. Linjalaskentojen perusteella punarinta on runsastunut voimakkaasti 1980-luvun lopulta 2000-luvun loppupuolelle. Pesimäkannan nykykooksi arvioidaan 2–3 miljoonaa paria, kun 1980-luvun arvio oli noin miljoona paria. Kannanvaihteluja aiheuttanevat erityisesti sääolosuhteiden vaihtelut läntisen ja eteläisen Euroopan talvehtimisalueilla, jossa alhaiset lämpötilat ja lumiset olosuhteet lisäävät talvehtijoiden kuolleisuutta.

Uusimmassa atlaksessa punarinnan esiintymisruutujen määrä oli noin 3 200 (82 % kaikista ruuduista), kun se yhdistetyissä kahdessa edellisissä atlaksissa oli noin 2 800. Levinneisyys näyttää laajentuneen selkeästi kohti pohjoista Etelä- ja Keski-Lapin alueella.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma213555,2 %
Todennäköinen79020,4 %
Mahdollinen2516,5 %
Yhteensä317682,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta