« »

Punakylkirastas (Turdus iliacus)

SV: Rödvingetrast, EN: Redwing

kuva tästä lajista

Punakylkirastas on euraasialainen laji, jonka Euroopan puoleisesta populaatiosta valtaosa pesii Fennoskandiassa. Suomessa se on runsaslukuinen pesimälaji ja asuttaa koko maata. Punakylkirastaalle kelpaavat pesimäympäristöksi hyvin monenlaiset metsät. Erityisen mieluisia ovat seka- ja lehtimetsien reunamat ja aukkopaikat, esim. hakkuiden laitamat. Havumetsistä kelpuutetaan mieluiten nuoret metsät. Pohjoisimmassa Lapissa kelpaavat myös pajupusikot ja tunturikoivikot. Punakylkirastaan löytää usein pesimästä myös puistoista ja pihapiireistä.

1940- ja 1950-luvuilla punakylkirastaan levinneisyys painottui Pohjois-Suomeen ja Keski- ja Etelä-Suomessa tiheydet olivat huomattavasti pohjoista matalampia. 1970-luvulle mennessä laji kuitenkin runsastui Keski- ja Etelä-Suomessa, siten että etelän kanta noin nelinkertaistui 1940-lukuun verrattuna. Linnustonseuranta-aineistot jaksolta 1975–2010 osoittavat kannan pitkäaikaiskehityksen olleen vakaata, mutta vuosienvälisten vaihtelujen voimakkaita. Pesimäkannan koko oli huipussaan 1970-luvulla, jolloin parimääräksi arvioitiin noin 2,7 miljoonaa paria (1940–1950-luvuilla 1,2 milj. paria). Siitä lähtien kanta kuitenkin taantui etenkin Etelä-Suomessa, ja 1980-luvun lopulla kannan kooksi arvioitiin 1,2–2,5 miljoonaa paria. 1990-lopulta tähän päivään punakylkirastaan pesimäkannan koko on ilmeisesti pysynyt suhteellisen vakaana, mutta suuret vuosienväliset vaihtelut ovat jatkuneet.

Punakylkirastas on yksi laajimmille levinneistä lajeista Suomessa. Atlaskartat osoittavat punakylkirastaan levinneisyysalueen ja asutettujen ruutujen määrän pysyneen samalla tasolla viimeisen kolmen vuosikymmenen ajan.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma304278,7 %
Todennäköinen49512,8 %
Mahdollinen1273,3 %
Yhteensä366494,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta