« »

Pulmunen (Plectrophenax nivalis)

SV: Snösparv, EN: Snow Bunting

kuva tästä lajista

Pulmunen pesii Euraasian ja Pohjois-Amerikan tundra-alueilla. Suomessa laji on karuimpien ja korkeimpien tunturien lakien pesimälaji, jota tavataan etenkin Käsivarren ja Kaldoaivin erämaa-alueilla sekä Pais- ja Muotkatuntureilla. Erillisiä eteläisempiä esiintymiä on mm. Ylläs- ja Ounas-Pallastuntureilla, Saariselällä sekä Värriön seudulla.

Pulmusen pesimäkannan on tulkittu taantuneen selkeästi 1940-50-luvuilta 1970-80-luvuille. Suomen parimääräarviot ovat viime vuosikymmeninä vaihdelleet 1970-luvun 2000 parin ja tuoreimman n. 10 000 parin arvion välillä. Vuosittaiset kannanvaihtelut ovat kuitenkin huomattavia, ja pesimäkannan kasvu selittyy ainakin osittain parantuneella linjalaskentojen otannalla. Suomen pesimäkanta on luokiteltu elinvoimaiseksi.

Yksittäisten atlasten välillä ei ole selkeästi havaittavissa eroja, mutta tuoreimmassa atlaksessa on puolet vähemmän varmistettuja pesintöjä kuin yhdistetyssä 1970- ja 80-luvun atlaksissa. Myös kokonaisruutujen määrä on hieman alhaisempi. Etenkin eteläisimpien alueiden pesimäindeksit ovat pienentyneet, mikä voisi viitata pesimäalueen pienoiseen supistumiseen.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma210,5 %
Todennäköinen150,4 %
Mahdollinen521,3 %
Yhteensä882,3 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa