« »

Pohjantikka (Picoides tridactylus)

SV: Tretåig hackspett, EN: Three-toed Woodpecker

kuva tästä lajista

Pohjantikka esiintyy Euraasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Suomessa levinneisyysalue kattaa koko maan, joskin aivan pohjoisimmassa Lapissa laji esiintyy hyvin harvakseltaan. Pohjantikka on leimallisesti havumetsien laji. Eteläisessä Suomessa pesäkolo koverretaan kuuseen tai haapaan, pohjoisemmassa missä mänty dominoi, mäntyyn. Hyönteistoukkaravinnon saannin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että pohjatikoilla on reviirillään lahonnutta tai lahoavaa puuta.

Pohjantikan pesimäkannan on oletettu taantuneen jonkin verran eteläisessä Suomessa metsätalouden aiheuttaman metsien nuorentumisen takia. Luotettavien kannanarvioiden tekeminen on kuitenkin hankalaa, esimerkiksi sen tähden että laji on maastossa erittäin vaikeasti havaittavissa muninnan ja haudonnan aikaan toukokuun loppupuolella ja kesäkuussa, jolloin pesimälintujen vuotuinen linjalaskenta-aineisto pääsääntöisesti kerätään. Suuntaa-antava nykyinen kannanarvio on 20 000–30 000 pesivää paria.

Atlasaineistojen perusteella pohjantikan levinneisyysalue on pysynyt ennallaan sitten edellisten atlasten. Levinneisyys on varsin aukkoinen, mutta kattaa lähes koko maan. Ruutujen, joissa lajista on pesintään viittaavia havaintoja, määrä on itse asiassa uusimmassa atlaksessa lähes 30 % suurempi kuin kahden edellisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa. Ruutujen parantunut kartoitustehokkuus, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, saattaa osittain selittää muutosta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma54314 %
Todennäköinen3368,7 %
Mahdollinen62816,2 %
Yhteensä150739 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa