« »

Pohjansirkku (Emberiza rustica)

SV: Videsparv, EN: Rustic Bunting

kuva tästä lajista

Pohjansirkku on itäinen laji, jota tavataan läpi Euraasian taigavyöhykkeen. Suomessa laji pesii levinneisyytensä länsireunalla. Suomen sisällä levinneisyys kattaa lähes koko maan, mutta laji puuttuu tai on hyvin harvinainen Tunturi-Lapin ja etelärannikon alueilla. Lajin tyypillisin pesimäympäristö on kosteat rämeet ja korvet. Suomen pesimäkanta talvehtii Kaakkois-Aasiassa.

Suomen pohjansirkkukanta on taantunut jo pitkään. Kannan arviointiin taantuneen jo noin kolmanneksen 1940-luvulta 1970-luvulle. Viimeisen 30 vuoden aikana pesimäkanta on taantunut linjalaskentojen perusteella arviolta kolmannekseen. Laji luokitellaankin tuoreimmassa uhanalaisuusarviossa uhanalaiseksi (vaarantunut). 2000-luvun pesimäkannan arvio on reilu 200 000 paria. Kannan taantumisen tarkkoja syitä ei tiedetä, mutta ne voivat liittyä soiden kuivatukseen sekä muuttomatkan varrella tapahtuneisiin olosuhteiden muutoksiin.

Pohjansirkun raju taantuminen näkyy valitettavan hyvin tuoreimmassa atlaksessa. Aiempaan kahteen atlakseen verrattuna laji on kadonnut lähes kokonaan eteläisestä Suomesta sekä Keski-Suomen ja Keski-Lapin alueen levinneisyys on muuttunut selkeästi harvemmaksi. Parhaiten laji tuntuu säilyneen Pohjois-Karjalan itäosista Kainuun läpi Etelä-Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä eli lajin runsaimman kannan alueella. Myös Suomenselän alueen kanta ei ole taantunut yhtä voimakkaasti kuin muun keskisen Suomen. Joka tapauksessa tuore atlas paljastaa lajin huolestuttavan pesimätilanteen.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma49212,7 %
Todennäköinen41810,8 %
Mahdollinen38610 %
Yhteensä129633,5 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa