« »

Pilkkasiipi (Melanitta fusca)

SV: Svärta, EN: Velvet Scoter

kuva tästä lajista

Pilkkasiiven levinneisyys maassamme on kaksijakoinen: lajia esiintyy sekä merialueillamme että Pohjois-Suomessa, noin Oulu–Kainuu -linjan pohjoispuolella. Merialueilla lajia löytää pesivänä lähinnä keski- ja ulkosaaristosta, mutta jonkin verran myös sisäsaaristosta ja rannoilta.

Maamme pilkkasiipikanta on taantunut viime vuosikymmenten aikana. 1990-luvun lopulla parimääräksi arvioitiin 14 000–16 000, mutta jaksolla 2006–2009 enää 9 000–11 000 paria. Uusimmassa eliölajien uhanalaisuusluokituksessa (v. 2010) laji luokiteltiin silmälläpidettäväksi. Pilkkasiipeä uhkaavat metsästys muutto- ja talvehtimisalueilla, öljypäästöt, metsästys sekä saaristoon levinnyt villiminkki.

Pilkkasiiven taantuma näkyy verrattaessa uusimman atlaksen tuloksia kahden edellisen atlaksen yhdistettyyn tulokseen: eiintymisruutujen määrä laski noin 600 ruudusta 500 ruutuun, ja etenkin väheni varmojen pesintöjen ruutumäärä. Esiintyminen on harventunut niin saaristossa kuin Pohjois-Suomessa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma2095,4 %
Todennäköinen1263,3 %
Mahdollinen1363,5 %
Yhteensä47112,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta