« »

Pikkutylli (Charadrius dubius)

SV: Mindre strandpipare, EN: Little Ringed Plover

kuva tästä lajista

Pikkutylli pesii yleisenä, mutta harvalukuisena, aina Keski-Lapin korkeudelle asti. Tylliin verrattuna pikkutyllin elinympäristö on hyvin erilainen. Siinä missä tylli on etupäässä rannikoiden lintu, pikkutylli on levittäytynyt tasaisesti eri puolille Etelä- ja Keski-Suomea. Se viihtyy erinomaisesti ihmisen muovaamissa ympäristöissä, kuten varastointialueilla, sorakuopilla, kaatopaikoilla ja tehdasalueilla. Suomessa on arvioitu pesivän 4 000–6 000 pikkutylliparia. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa pikkutylli arvioitiin edelleen elinvoimaiseksi.

Kahden ensimmäisen lintuatlaskartoituksen yhdistetyssä aineistossa pikkutyllistä tehtiin pesintään viittaavia (PV-indeksi vähintään 2) havaintoja 1 200 ruudussa. Kolmannessa atlaksessa tällaisten ruutujen määrä oli ainoastaan 871. Muutoskartan punakeltainen väri eri puolilla Etelä- ja Keski-Suomessa antaa aiheen olettaa, että laji olisi kadonnut tai ainakin harvinaistunut näillä alueilla. Näin voi ollakin, sillä luultavasti monet pikkutyllien suosimat sorakuopat ovat muuttuneet sille asuinkelvottomiksi maisemoinnin ja umpeenkasvun myötä.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma45411,7 %
Todennäköinen2366,1 %
Mahdollinen1844,8 %
Yhteensä87422,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa