« »

Pikkutiira (Sternula albifrons)

SV: Småtärna, EN: Little Tern

kuva tästä lajista

Pikkutiira on pääosin eteläisessä Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa pesivä laji. Suomessa pikkutiira on harvalukuinen pesimälaji, jonka 55–65 parin pesimäkanta on keskittynyt Perämeren rannikolle. Lisäksi lajilla on ollut säännöllinen muutaman parin erillisesiintymä Saaristomerellä 1970-luvulta lähtien, ja satunnaispesintöjä on todettu Satakunnassa.

Pikkutiira on Suomessa melko tuore pesimälaji, jonka ensipesintä todettiin 1964 Hailuodossa. Perämeren kanta on kasvanut pikkuhiljaa aina 2000-luvulle asti.

Kannankasvu näkyy myös atlastiedoissa. Kun 1970- ja 1980-luvun atlaksissa todettiin Perämerellä varmistettu pesintä 11 ja 10 ruudussa, löytyi varma pesintä 2000-luvulla 16 ruudusta. Mahdolliset pesinnät tunnettujen pesimäalueiden ulkopuolella koskenevat muuttomatkalla olleita lintuja

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma180,5 %
Todennäköinen120,3 %
Mahdollinen100,3 %
Yhteensä401 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa