« »

Pikkusirkku (Emberiza pusilla)

SV: Dvärgsparv, EN: Little Bunting

kuva tästä lajista

Pikkusirkku on pohjansirkun tapaan itäinen laji, jota tavataan pesivänä halki Euraasian taigavyöhykkeen. Suomessa laji pesii levinneisyytensä länsireunalla, ja Ruotsissa pikkusirkku on varsin harvalukuinen pesimälaji. Hajanainen lajin levinneisyysalue sijoittuu Pohjois-Karjalan pohjoisosista Metsä-Lappiin, mutta pesimätiheydet ovat suurimpia itärajan tuntumassa. Pikkusirkun pesimäympäristö ovat kosteiden rämeiden laidat ja lajia tavataan myös ojitetuilla puustoisilla soilla. Pikkusirkun talvehtimisalueet sijaitsevat Etelä-Aasiassa.

Pikkusirkku on ollut Suomessa 1900-luvulla pääosin huomattavasti nykyistä harvalukuisempi. Kanta alkoi kasvaa etenkin 1970-luvulta 1980-luvulle, ja kannankasvu on jatkunut tämän jälkeenkin. Nykyinen pesimäkannan arvio on linjalaskentojen perusteella vajaa 30 000 paria. Lajin pesimäkanta on todettu elinvoimaiseksi.

Pikkusirkun ruutumäärä on suunnilleen sama kuin aikaisempien atlasten yhdistetyissä tiedoissa. Levinneisyys näyttäisi harventuneen selkeästi Pohjois-Lapin alueella, mutta toisaalta laajentuneen selkeästi länteen etenkin Keski-Lapista Kainuuseen ulottuvalla vyöhykkeellä. Kokonaislevinneisyys näyttää hieman laajentuneen aikaisempiin atlaksiin verrattuna, vaikka varmistettuja pesintöjä todettiin vähemmän kuin 2. atlaksessa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma240,6 %
Todennäköinen611,6 %
Mahdollinen1112,9 %
Yhteensä1965,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta