« »

Pikkukultarinta (Hippolais caligata)

SV: Stäppsångare, EN: Booted Warbler

kuva tästä lajista

Pikkukultarinta on itäinen aasialainen laji, jonka levinneisyysalue on viimeisen parin kolmen vuosikymmenen aikana työntynyt lännemmäksi, mm. Suomen itäosiin. Pikkukultarinnasta tehtiin maassamme ensimmäinen havainto vuonna 1981. Havaintomäärät lisääntyivät 1990- ja 2000-luvuilla, ja ensimmäiset pesinnät (2) varmistettiin vuonna 2000. Havainnot ovat keskittyneet Pohjois- ja Etelä-Karjalan itäisimpiin kuntiin. Pikkukultarinnan tyypillistä pesimäympäristöä Suomessa ovat tähän mennessä olleet viljelysmaiden (etenkin pakettipeltojen) pensaikot.

Edelliseen atlakseen 1986–89 ei osunut pikkukultarinnasta yhtään pesintään viittaavaa havaintoa. Tässä uusimmassa atlaksessa laji on rynnistänyt väkevästi kartalle. Havaintoja kertyi yhteensä 32 atlasruudusta, joista kahdessa varmistettiin pesintä (Tohmajärvi 2007–2008, Liperi 2009). Huomionarvoisia ovat pesimäaikaiset reviiriä pitävät koirashavainnot muualtakin kuin itärajan tuntumasta. Kehitys kuvastanee todellisen levittäytymisen lisäksi sitä, että lajia on viimeisen vuosikymmenen aikana opittu etsimään tietyillä alueilla hyvinkin tehokkaasti.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma20,1 %
Todennäköinen160,4 %
Mahdollinen130,3 %
Yhteensä310,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa