« »

Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)

SV: Mindre korsnäbb, EN: Crossbill

kuva tästä lajista

Pikkukäpylintu on levinnyt halki Euraasian boreaalisen havumetsävyöhykkeen ja lisäksi sitä tavataan erillisillä eteläisempien vuoristojen havumetsissä aina Pohjois-Afrikkaa myöten. Suomessa pikkukäpylintu on levinnyt lähes koko maahan, ja sen levinneisyys noudattelee pääravintokasvin, kuusen, metsärajaa.

Hyvin voimakkaat kannanvaihtelut ovat tyypillisiä pikkukäpylinnulle, jonka pesimäkanta vaihtelee  kuusen siemensadon mukaan. Kuusen siemensato vaihtelee yleensä 2–3 vuoden sykleissä, minkä takia pesintä onnistuu harvoin samalla seudulla kahtena vuonna peräkkäin. Pesimäkausien välillä linnut voivat liikkua tuhansia kilometrejä uusia sopivia pesimäkohteita etsien. Pesintä tapahtuu usein hyvin aikaisin kevättalvella, mutta pesintöjä on todettu myös kesällä ja jopa syksyllä. Huomattava osa loppukeväällä tai kesällä havaituista poikueista voi kuitenkin olla jo kaukaa tulleita vaeltajia, sillä päävaelluskuukaudet ovat toukokuulta elokuulle. Pikkukäpylintukannan on luokiteltu tuoreimmassa uhanalaisuusarvioissa elinvoimaiseksi. Pesimäkanta vaihtelee vuosittain noin 50 000 ja 400 000 parin välillä.

Pikkukäpylinnun levinneisyys on pysynyt suurin piirtein samanlaisena atlasten välillä, mutta se näyttää tihentyneen etenkin Keski-Lapissa. Alueelliset erot voivat johtua myös eri atlaskausille sattuneista hyvistä ja huonoista kuusen käpyvuosista. Kokonaisruutujen määrä on hieman suurempi kuin yhdistetyssä kahden ensimmäisen atlaksen aineistossa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma106127,5 %
Todennäköinen67517,5 %
Mahdollinen113129,3 %
Yhteensä286774,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa