« »

Pensastasku (Saxicola rubetra)

SV: Buskskvätta, EN: Whinchat

kuva tästä lajista

Pensastasku on euraasialainen avomaiden laji, jonka levinneisyys kattaa lähes koko Suomen pohjoisen tunturialueita lukuun ottamatta. Tyypillisiä pensastaskun pesimämaastoja ovat avosuot ja hakkuaukeat (etenkin Pohjois-Suomessa) ja pellot (etenkin Etelä-Suomessa). Esimerkiksi pensoittuvat kesannot ovat mieluisia, samoin kuin pensaikkoiset niityt sekä urbaanimmassa ympäristössä rikkakasvustoiset joutomaat.

Pensastaskun pesivien parien määrä väheni maassamme 1970-luvulta 1980-lopulle noin kolmanneksen, mutta taantuminen on jatkunut tämän jälkeenkin. Laskenta-aineistot jaksolta 1979–2010 paljastavat lähes 50 % taantumisen koko maan mittakaavassa, mikä johtuu ennen kaikkea Etelä-Suomen parimäärän vähenemisestä. Pohjois-Suomessa ei ole tapahtunut yhtä merkittävää vähenemistä. Taantuman takana ovat ilmeisesti ainakin sääolosuhteet (kuivuus) talvehtimisalueilla Afrikassa, ja 1950–1960-luvuilta alkanut maatalouden voimakas tehostuminen ja yksipuolistuminen, mikä on köyhdyttänyt peltoympäristöjen monimuotoisuutta. 2000-luvun aikana taantuma on mitä ilmeisimmin tasaantunut, mikä ilmenee mm. peltolintujen vuotuisesta kartoituslaskenta-aineistosta eteläisestä Suomesta. Pesimäkannan arvio oli 1980-loppupuolella noin 400 000–600 000 paria, mutta nykyään parimäärä lienee 250 000–350 000.

Uusimmassa atlaksessa pensastaskun asuttamien atlasruutujen määrä on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin yhdistetyssä ensimmäisessä (1974–79) ja toisessa (1986–89) atlaksessa. Laji esiintyi 77 %:ssa kaikista maamme atlasruuduista.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma195050,5 %
Todennäköinen63916,5 %
Mahdollinen38810 %
Yhteensä297777 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta