« »

Pensassirkkalintu (Locustella naevia)

SV: Gräshoppsångare, EN: Grasshopper Warbler

kuva tästä lajista

Pensassirkkalintu on euraasialainen laji, joka pesii Etelä- ja Keski-Suomessa melko harvalukuisena. Pesimämaastoa ovat viljelysmaiden ja muiden avointen ympäristöjen (esim. rantaluhdat, umpeenkasvavat hylätyt pellot) pensaikot. Viljapeltojen ojien varsiltakin pensassirkkalintuja löytyy öisin laulamassa, kunhan ojien varsilla on sopivia pensaikkoja.

Harvalukuisena pesimälajina pensassirkkalinnun kannanvaihteluja ei tunneta kovin hyvin, mutta lajin tiedetään pesineen maassamme jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla pensassirkkalinnun pesimäkanta mitä ilmeisimmin pieneni lähes olemattomiin, mutta alkoi elpyä 1950- ja 1960-luvuilla. Kanta on kasvanut myös 1980-luvulta alkaen. On kuitenkin huomioitava, että osa kannankasvusta saattaa selittyä sillä, että yöllä aktiivisten lintujen havainnointi on yleistynyt ja tehostunut huomattavasti 1980-luvulta lähtien. 1950-luvun kannanarvio pensassirkkalinnusta oli noin 50 paria, 1980-luvun alussa 2 000–2 500 paria ja 1990-luvun lopussa – yölaulajatietämyksen kartuttua – noin 5 000 paria. Tuorein arvio (2006–2009) on 2 000–4 000 paria. Pensassirkkalintuja on eniten Etelä-Suomen maatalousympäristössä.

Pensassirkkalinnun pesinnän varmistaminen on työlästä, mikä ilmenee hyvin atlaskartoituksista. 1970- ja 1980-lukujen yhdistetyssä aineistossa pesintä varmennettiin vain 21 atlasruuduilla, kun todennäköinen tai mahdollinen pesintä todettiin lähes 800 ruudulta. Uusimmassa atlaksessa pesintä varmistettiin ilahduttavasti lähes 50 atlasruudulla, ja todennäköinen tai mahdollinen lähes 900 ruudulta. Levinneisyysalue on viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana yhtenäistynyt Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta levinneisyyden pohjoisraja on pysynyt jotakuinkin samoilla leveysasteilla, noin Oulun korkeudella.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma471,2 %
Todennäköinen56314,6 %
Mahdollinen3218,3 %
Yhteensä93124,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa