« »

Peippo (Fringilla coelebs)

SV: Bofink, EN: Chaffinch

kuva tästä lajista

Peipon pesimäalueet kattavat lähes koko Euroopan ja idässä sen levinneisyys ulottuu Keski-Siperiaan asti. Suomessa peippo hyvin runsaslukuinen pesimälaji, joka on levinnyt lähes koko maahan puuttuen vain pohjoisimmasta Lapista. Suurimmat tiheydet saavutetaan Etelä- ja Keski-Suomessa, josta ne pienenevät pohjoista kohti mentäessä. Peippoa tavataan pesivänä lähes kaikenlaisissa metsissä sekä puustoisissa kulttuuriympäristöissä.

Peipon kannankehitys on ollut pienoisessa laskussa 1940-luvulta 1980-luvulle asti, mutta tämän jälkeen kannankehitys on ollut vakaa, vaikka vuosien väliset vaihtelut voivat olla voimakkaita. Peippo on Suomen toiseksi runsaslukuisin laji heti pajulinnun jälkeen, ja linjalaskentojen perusteella parimäärä on 7–9 miljoonaa.

Kolmannessa atlaksessa ei ole havaittavissa voimakkaita muutoksia peipon levinneisyydessä. Kanta on hieman saattanut tihentyä levinneisyyden pohjoisreunalla Keski-Lapissa, mutta tätä tulisi tarkastella tarkemmin havainnointiteho huomioiden.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma256066,2 %
Todennäköinen61716 %
Mahdollinen1644,2 %
Yhteensä334186,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta