« »

Nuolihaukka (Falco subbuteo)

SV: Lärkfalk, EN: Hobby

kuva tästä lajista

Nuolihaukan levinneisyys ulottuu Länsi-Euroopasta Aasian kautta Tyynellemerelle saakka. Suomessa pesimäalue ulottuu pohjoisessa Metsä-Lappiin saakka, mutta kanta on tihein etelässä ja etenkin kaakossa vesistöjen läheisyydessä. Tavallisimmin nuolihaukan pesän voikin löytää järven rantametsästä tai saaresta, mutta niitä voi löytää myös soiden liepeiltä.

Petolintuseurannan mukaan Suomen nuolihaukkakanta on ollut lievässä kasvussa. Tuorein kannanarvio on noin 3 000 paria. Kanta arvioitiin vuonna 2010 elinvoimaiseksi.

Nuolihaukan levinneisyys Suomessa ei juuri ole muuttunut kahden ensimmäisen ja kolmannen lintuatlaskartoituksen välillä – laji on edelleen selvästi Etelä- ja Keski-Suomen asukki. Tällä alueella tyhjien ruutujen määrä on kuitenkin selvästi vähentynyt. Kahden ensimmäisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa nuolihaukasta tehtiin pesintään viittaavia havaintoja 1 653 ruudussa, mutta kolmannessa atlaksessa näiden ruutujen määrä oli jo lähes 2 100.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma77119,9 %
Todennäköinen66317,2 %
Mahdollinen65817 %
Yhteensä209254,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta