« »

Nummikirvinen (Anthus campestris)

SV: Fältpiplärka, EN: Tawny Pipit

kuva tästä lajista

Nummikirvinen pesii laajalla alueella Keski- ja Etelä-Euroopassa, mutta se on lähes kaikkialla harvalukuinen. Laji on harvinaistunut voimakkaasti viimeisen parin vuosikymmenen aikana etenkin levinneisyytensä pohjoisreunalla. Nummikirvisestä ennustettiin vielä 1970- ja 1980-luvulla säännöllistä pesimälajia Suomeen: se pesi 1970-luvulla viidesti Suomessa, ja pesinnöistä kaksi osui ensimmäisen atlaksen aikaan. Tämän jälkeen määrät alkoivat vähentyä. 1980-luvulla nummikirvinen pesi kerran ja 1990-luvulla kahdesti, viimeksi vuonna 1995. Vuosittaiset harhailijoiden havaintomäärät romahtivat lopulta 2000-luvulla, eikä laji ole ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana läheskään jokavuotinen harvinaisuus.

Vuosina 2000–2009 nummikirvinen havaittiin Suomessa vain 17 kertaa, mikä on alle neljäsosa 1990-luvun havaintomääristä. Tuoreimmassa atlaksessa siitä ei tehty pesintään viittaavia havaintoja. Viimeinen rariteettikomitean tarkistama reviiriä pitävä lintu on havaittu vuonna 2004 Hangossa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma00 %
Todennäköinen00 %
Mahdollinen00 %
Yhteensä00 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta