« »

Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)

SV: Stenknäck, EN: Hawfinch

kuva tästä lajista

Nokkavarpunen on Euroopassa ja Aasiassa etenkin lauhkeilla vyöhykkeillä pesivä laji. Laji pesii tyypillisimmin lehtipuuvoittoisissa metsissä yleensä kulttuuriympäristöissä. Suomessa nokkavarpunen on harvalukuinen pesimälaji, jota tavataan etenkin maan eteläosissa, mutta pesimähavaintoja tunnetaan aina Perämeren rannikolta asti.

Nokkavarpunen on kuulunut Suomen pesimälajistoon ilmeisesti jo ainakin reilun sadan vuoden ajan. Kanta on kuitenkin ollut kasvussa viime vuosikymmeninä. 1980-luvulla pesimäkannaksi arvioitiin noin 50 paria, mutta 1990-luvun lopussa kannaksi arvioitiin jo noin 300 paria. Nykykanta lienee jo 1000 ja 1500 parin välillä, ja sen on tulkittu olevan Suomessa elinvoimainen.

Lintuatlasten aineisto tukee hyvin käsitystä lajin kannankoon kasvusta. 1. atlaksessa laji havaittiin yhteensä 28 ruudussa, 2. atlaksessa 61 ruudussa, mutta 3. atlaksessa havaintoruutuja oli yli 250. Näissä pesintä varmistettiin lähes 40:ssä. Valtaosa havainnoista ja etenkin varmistetuista pesinnöistä keskittyy edelleen eteläiseen Suomeen, mutta Perämeren rannikkoalueelta pesintä varmistettiin myös useammasta ruudusta. Kanta on tihentynyt myös sisämaassa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma381 %
Todennäköinen711,8 %
Mahdollinen1463,8 %
Yhteensä2556,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa