« »

Niittysuohaukka (Circus pygargus)

SV: Ängshök, EN: Montagu's Harrier

kuva tästä lajista

Niittysuohaukka pesii Länsi-Euroopasta Keski-Aasiaan ulottuvalla alueella. Suomessa laji esiintyy aivan levinneisyytensä pohjoisrajoilla pesimäkannan ollessa korkeintaan kymmenen paria. Niittysuohaukka pesii tyypillisimmin rehevien kosteikkojen liepeillä ruovikossa tai kosteilla niityillä. Suomessa pesimähavaintoja on tehty useita kymmeniä, ja ne keskittyvät merenrannikon läheisyyteen. Havaintomäärät ovat olleet pienoisessa kasvussa 1970-luvulta lähtien, mutta pesimälajina niittysuohaukka ei ole runsastunut voimakkaasti.

Niittysuohaukasta kertyi havaintoja reilusta noin 30 ruudusta, joista seitsemässä pesintä varmistettiin. Atlasvuosina varmistettujen pesintöjen määrä oli seuraava: 2006 7, 2007 3, 2008 2, 2009 2, 2010 1. Lisäksi useammassa ruudussa havaittiin pari, mutta pesintää ei varmistettu. Tuoreimman atlaksen pesimäaikaisten havaintojen jakautuminen poikkeaa selkeästi aiempien atlaksien havainnoista. Ensimmäisessä ja toisessa atlaksessa havainnot olivat pääosin etelärannikon läheisyydestä, kun taas kolmannessa atlaksessa havainnot keskittyvät akselille Satakunta – Pohjanmaa, ja etelärannikolta tehtiin vain kaksi havaintoa mahdollisista pesinnöistä. Kokonaispesintöjen määrä on myös korkeampi kuin aiemmissa atlaksissa, mikä vahvistaa käsitystä kannan pienoisesta kasvusta. Havaintopisteiden sijainteja on siirretty suojelusyistä 0 - 30 km.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma70,2 %
Todennäköinen70,2 %
Mahdollinen180,5 %
Yhteensä320,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossa