« »

Muuttohaukka (Falco peregrinus)

SV: Pilgrimsfalk, EN: Peregrine

kuva tästä lajista

Muuttohaukka pesii kaikilla mantereilla Antarktista lukuun ottamatta. Sitä voidaan siis hyvällä syyllä kutsua kosmopoliitiksi. Muuttohaukasta voidaan erottaa useita alalajeja, joista nimialalaji peregrinus pesii Suomessa. Vaikka lajin suomenkielinen nimi viittaakin muuttamiseen, ovat useimmat maailman muuttohaukat paikkalintuja, ja vain pohjoiset populaatiot muuttavat talveksi etelään.

Muuttohaukan ja ihmisen suhde ei aina ole ollut onnellinen, ainakaan linnun näkökulmasta. Haukkoja on koulutettu metsästyshaukoiksi, niitä on vainottu vahinkolintuina ja ne ovat kärsineet ympäristömyrkyistä, minkä seurauksena useat populaatiot kutistuivat sukupuuton partaalle. DDT:n ja muiden ympäristömyrkkyjen kieltäminen ja lajiin kohdistetut tehokkaat suojelutoimet kuitenkin pelastivat muuttohaukan täydellisestä umpikujasta.

Aikoinaan muuttohaukka on pesinyt koko Suomessa saariston kalliojyrkänteiltä aina Lapin pahdoille ja aapasoille saakka. Suomessa luultiin vielä 1950-luvulla pesivän jopa 1 000 paria, mutta kannan perusteellinen inventointi paljasti, että pareja olikin kenties vain noin 50. Muuttohaukkakanta oli alimmillaan 1970-luvun alussa, jolloin parimääräksi arvioitiin vain noin 30. Noista päivistä kanta on hiljalleen elpynyt, ja tällä hetkellä Suomessa arvioidaan pesivän 250–290 paria. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa muuttohaukka luokiteltiin vaarantuneeksi.

Ensimmäisen lintuatlaksen aikana muuttohaukan pesintä varmistettiin 42 ruudussa. Toisessa atlaksessa määrä oli 95 ja kolmannessa jo 258. Kun kaikkien havaintoruutujen määrä ensimmäisessä atlaksessa oli vain 74, nousi se kolmannen atlaksen aikana jo 412:een. Muutos kertoo sekä muuttohaukkakannan elpymisestä että tarkastustehokkuuden kasvusta. Vaikka muuttohaukka voikin Suomessa nyt suhteellisen hyvin, on sen leviäminen kohti etelää edelleen kovin hidasta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma2586,7 %
Todennäköinen481,2 %
Mahdollinen1102,8 %
Yhteensä41610,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossa