« »

Mustaviklo (Tringa erythropus)

SV: Svartsnäppa, EN: Spotted Redshank

kuva tästä lajista

Mustaviklon pesimäalueet sijaitsevat Fennoskandian ja Venäjän pohjoisosissa. Suomen 15 000–20 000 parin kanta pesii Raahe–Ilomantsi -linjan pohjoispuolella. Maamme mustaviklopopulaatio on vuonna 2010 tehdyn arvioinnin mukaan pysynyt elinvoimaisena.

Mustaviklo kuuluu kuitenkin viime vuosikymmeninä taantuneiden lajien joukkoon. Sen levinneisyysalue on kahden ensimmäisen ja kolmannen lintuatlaskartoituksen välillä supistunut etenkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Länsi-Lapissa. Näyttää ikään kuin siltä, että mustaviklon levinneisyys olisi vetäytynyt itään tai itäkoilliseen. Kahdessa ensimmäisessä atlaksessa mustaviklosta saatiin pesintään viittaavia havaintoja (vähintään mahdollinen pesintä) 809 ruudusta. Kolmannessa atlaksessa vastaava luku oli 668. Varmojen pesimäruutujen osuus kaikista havaintoruuduista on laskenut yli 13 prosentista noin seitsemään prosenttiin.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma491,3 %
Todennäköinen40110,4 %
Mahdollinen2195,7 %
Yhteensä66917,3 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa